KURUMSAL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Başarımızın temelinde çalışanlarımızın olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği önceliğimizdir. Fırsat eşitliği politikamızdan hareketle, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm çalışanlarımız bizim için aynı derecede değerlidir.

Her düzeyde samimi, dürüst ve şeffaf ilişkiler kurarız. Çalışanlarımızın sesini her konuda olduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da dinleyip önerilerini destekler,katkılarından faydalanırız. Böylece iş sağlığı ve güvenliği kültürünü beraberce sahipleniriz.

Fark yaratırız: Öncülükten vazgeçmeyiz. Yasal ve sektörel diğer mevzuatları takip eder, uygulamada öncülük yaparız. Tüm iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı düzenli olarak denetler, uygunluğunu kontrol ederiz. Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı etkileyen riskleri tespit ederiz. Kök sebep analizlerini yaparak, önleme kültürünü yerleştiririz. Önce insana değer ilkemizden hareketle, tüm çalışanlarımıza ihtiyaçlarına uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına katılımlarını sağlar, paydaşlarımızı da bu konular hakkında bilinçlendirir ve aksiyon almalarını sağlarız.

Başarının hızlı sonuç odaklı ve esnek olmaktan geçtiğine inanırız. Bu inancımızı iş sağlığı ve güvenliği kültürümüzle birlikte sürdürürerek insan hayatını etkileyen her konuda hızlı aksiyon alırız.

İnşaat hizmetlerimizde iş kazaları ve meslek hastalıklarını oluşmadan önleyerek insan sağlığı ve güvenliğini korumak, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmek, mutlu, huzurlu bir şekilde verimliliği arttırmak ortak sorumluluğumuzdur.