PROJELER

IRAK KHOR AL ZUBAIR BATIRMA TÜNEL PROJE İNŞAATI
2022 - 2024

İŞVEREN İDARE


THE GENERAL COMPANY FOR PORTS OF IRAQ

İŞİN ADI


IRAK KHOR AL ZUBAIR BATIRMA TÜNEL PROJE İNŞAATI

İŞİN İÇERİĞİ

Irak Ulaştırma Bakanlığı Limanlar Başkanı’nın Khor Al Zubair Batırma Tünel İnşaatı için başlattığı proje kapsamında IRIS İnşaat olarak aktif rol almaktayız.

Projenin amacı, yapılacak olan batırma tünel inşaatı ile Irak’ın tek derin su limanı olan Al Faw Limanı’nı Türkiye’ye ve komşu ülkelerin demir yolu hatlarına bağlayarak dünyadaki en büyük 12 limandan biri olmak ve aynı zamanda ülkenin Basra Körfezi’nden Akdeniz’e doğru toprakları üzerinden akacak önemli bir ticaret koridoru oluşturmaktır.

IRIS İnşaat aldığımız rol doğrultusunda yürütülen işler genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir;

  • Beton İşleri = 300,000 m³
  • Kalıp İşleri = 135,000 m²
  • Donatı İşleri = 50,000 ton.

İŞİN YERİ


BASRA, IRAK