PROJELER

STADYUM ÇEVRESİ VE KAMU ALANLARI YOL VE ALTYAPI İŞLERİ
2022 - 2023

İŞVEREN İDARE


PUBLIC WORKS AUTHORITY (ASHGHAL)

İŞİN ADI


STADYUM ÇEVRESİ VE KAMU ALANLARI YOL VE ALTYAPI İŞLERİ

İŞİN İÇERİĞİ

Proje çalışma alanları Katar'ın çeşitli bölgelerinde yer almaktadır. 

Projenin amacı, 2022 FIFA Dünya Kupası için çeşitli yerlerin ve stadyum çevrelerinin iyileştirilerek hazır hale getirilmesidir. Bu amaçla 2022 FIFA Dünya Kupası süreci ve sonrasında ülkeye ziyarette bulunacak turistlerin ve aynı zamanda yerel halkın hizmetine sunulacak araç park yerleri ile kamu ve peyzaj alanlarının inşaatı projenin genel kapsamını oluşturmaktadır.
Başlıca imalat kalemlerini toprak işleri, tesviye, drenaj tesisatı ve muhtelif altyapı işleri, mevcut tesislerin korunması dahil olmak üzere geçici/kalıcı yollar, gelecekteki altyapı kanallarının temini, sokak aydınlatma işleri, trafik işaretleri ve su hatları oluşturmaktadır.

Proje kapsamının temel aktiviteleri;

  • Toprak İşleri, 

            - Kazı   = 352,000.42 m³
            - Dolgu = 215,000.00 m³

  • Yol İşleri (Alt temel, Temel, Asfalt, Bordür, Kaldırım), 

            - Alttemel  = 1,264,639.02 m²
            - Temel      = 845,000.00 m²

  • Trafik Sinyalizasyonu,
  • Islak Altyapı Hatları (Yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu ve pompa istasyonları), 
  • Kuru Altyapı Hatları (Yol aydınlatma, haberleşme hatları vb.)

İŞİN YERİ


KATAR